process in progress

Filozofia Procesu identyfikuje rzeczywistość metafizyczną ze zmianą i dynamizmem. Zgodnie z Heraklitem, uznawanym za jednego z pierwszych filozofów procesu  wszelkie zdarzenia wynikają z napięcia powstającego między przeciwieństwami a ciągłe stawanie się i przemijanie jest najważniejszą cechą bytu. Skutkiem procesu może być scalanie bądź niszczenie. Jednakże, bardzo często trudno jest jednoznacznie określić nie tylko skutek, ale nawet czy proces dobiegł końca czy też nadal trwa. Tak jest też w przypadku przedstawionej instalacji – nie sposób stwierdzić czy każdy kolejny etap to krok ku zniszczeniu czy integracji. Coś Staje się w wyniku nieprzerwanego ścierania się przeciwieństw, w tym wypadku technologii symbolizowanej przez dyskietkę i natury symbolizowanej przez trawę. Co więcej użycie właśnie dyskietki nie jest przypadkowe –  symbolizuje ona jak właśnie wspomniałem technologię, ale również Przemijanie – dyskietka, element nowoczesnej technologii, w bardzo krótkim czasie stała się rzeczą bezwartościową z punktu widzenia jej pierwotnego przeznaczenia. Nastąpiła Zmiana, zgodnie z filozofią procesu będąca podstawą rzeczywistości – dyskietka stanowić może obecnie element dekoracyjny, można użyć jej do celów artystycznych.